KOBALT KROM

CC DISK NF CoCr je zlitina brez vsebnosti niklja, berilija, kadmija in svinca ter ustreza zahtevam standardov EN ISO 22674 in EN ISO 9693-1 za dentalne zlitine. Na osnovi vrednosti trdote 285 HV(10) ima zlitina dobre rezkalne lastnosti, vanjo se lahko vrta, dobro se polira, pri peki keramike pa se pojavlja minimalna količina oksidov. CC DISK NF CoCr je medicinski proizvod po evropski smernici 93/42/EGS in je s strani proizvajalca registriran pod oznako CE 0197. Uporabljate lahko vse vrste porcelana ki ste ga uporabljali za klasično konvencionalno metodo na ulite konstrukcije kron in mostičkov (VITA, Ivoclar, Ducera, itd.) ter prečke, toronto mostički in druge suprastrukture.